}

Quy định về lắp camera trên xe khách

05/03/2020

NAVICOM VIỆT NAM

Bình luận

Ngày 17/01/2020 nghị định số: 10/2020/NĐ-CP thay thế nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đã được thông qua.

Theo đó, việc lắp camera giám sát trên xe khách, xe ô tô được quy định như sau:

Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau:

a) Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 ki-lô-mét;

b) Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 ki-lô-mét.

quy-dinh-lap-camera-xe-o-to

Ngoài ra, tại khoản 5, điều 34 nghị định này quy định về việc lắp camera giám sát ô tô như sau:

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách sử dụng xe ô tô có sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hoá bằng công- ten-nơ, xe đầu kéo phải lắp camera và đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Ghi, lưu trữ hình ảnh theo quy định tại khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 của Nghị định này;

b) Hình ảnh từ camera lắp trên xe phải được truyền với tần suất truyền từ 12 đến 20 lần/giờ (tương đương từ 3 đến 5 phút/lần truyền dữ liệu) về đơn vị kinh doanh vận tải và truyền về cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, lưu trữ trong thời gian tối thiểu 72 giờ gần nhất; dữ liệu hình ảnh phải được cung cấp kịp thời, chính xác, không được chỉnh sửa hoặc làm sai lệch trước, trong và sau khi truyền;

c) Thực hiện duy trì hoạt động của camera để đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh liên tục, không làm gián đoạn theo quy định;

Như vậy có thể hiểu, camera giám sát xe khách bắt buộc phải lắp theo nghị định này là camera chụp hình được lắp kèm với thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn của bộ giao thông vận tải.

Tuy nhiên, camera chụp thì không đáp ứng được nhu cầu giám sát toàn bộ hoạt động từ lái xe, số lượng hành khách, đảm bảo tài sản cho khách hàng trên xe.

Để đáp ứng nhu cầu quản lý một cách đầy đủ và toàn diện nhất, hãy tham khảo

Hệ thống camera giám sát xe khách Navicom

Giải pháp camera giám sát xe tải của Navicom.

Nguồn tham khảo:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/Nghi-dinh-10-2020-ND-CP-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx

 

 

Đóng góp ý kiến

0906.136.828 0971.706.995